همه چیزهایی که باید درباره 30٪ رأی بدانید
, ,

همه چیزهایی که باید درباره 30٪ رأی بدانید

به عنوان مهاجر ، هزینه های قابل توجهی به خصوص هنگام جابجایی متحمل می شود. بسته به شرایط ، ممکن است یک مهاجر هزینه ویزا ، درخواست اجازه اقامت ، مجوز رانندگی ، دوره های هلندی ، مسکن و قبض را پرداخت کند. حکم 30٪ ایجاد شده است ...
هلند مالیات اروپا
, ,

هلند مالیات اروپا

پناهگاه مالیاتی هلند اگر می خواهید از جو عادی در خیابان های هلند سؤال کنید ، او احتمالاً هلند را به عنوان "پناهگاه مالیاتی" تعریف نمی کند. با این حال ، برای برخی از شرکت ها ، هلند به عنوان پناهگاه مالیاتی در نظر گرفته می شد. مالیات ...
مالیات بر تقسیم سود در هلند
,

مالیات بر تقسیم سود در هلند

مالیات سود سهام هلند نوعی مالیات بر درآمد در پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت ها است. قانون مالیات هلند مقررات مربوط به نرخ ثابت سود سهام را دارد. در صورت کسب و کار معیارهای خاص ، معافیت مالیاتی ...
نظام مالیاتی هلند
,

مالیات شرکت در هلند

هلند و سیستم مالیات آن مزایای ویژه بسیاری برای سرمایه گذاران بین المللی ارائه می دهند. مالیات شرکتها در کشور بسته به سود مشمول مالیات مشاغل متفاوت است: دو نرخ وجود دارد که براساس میزان درآمد تعیین می شود. ...
نظام مالیاتی هلند
,

نظام مالیاتی هلند

افراد جسمی و شرکتی که در هلند مشغول به کار هستند یا فعالیتهای تجاری دارند ، باید از الزامات محلی برای مالیات پیروی کنند. پرداخت مالیات در هلند هم برای شرکتهای مستقر در این کشور الزامی است ...
مالیات بر ارزش افزوده در هلند
,

مالیات بر ارزش افزوده در هلند

مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) یک مالیات بر مصرف گسترده است که تمام کشورهای اتحادیه اروپا از جمله هلند از آن استفاده می کنند. به عنوان مالیات بر مصرف ، بار پرداخت آن بر مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات قرار می گیرد. در حالی که همه کشورهای اتحادیه اروپا ...