مزایای مالیاتی شرکت هلندی

شرکت های برگزاری از جمله نهادهای تجاری سودآور در هلند به علت نظام مالیاتی سودمند آنها هستند. علاوه بر این، دارایی های هلندی در سطح جهانی برای راحتی هایی که به سهامداران خارجی و محلی ارائه می دهند، شناخته شده است.

سرمایه گذاران باید به خاطر داشته باشند که دارایی ها به منظور جمع آوری دارایی های متنوع شرکت های جداگانه تحت چتر معمول قرار می گیرند. متخصصان هلندی ما در تشکیل شرکت آماده کمک به کارآفرینان بین المللی هستند که برنامه ریزی برای ترکیب شرکت های برگزاری محلی را دارند.

مالیات شرکت و "معافیت مشارکت" قابل اجرا به شرکت های برگزاری

شرکتهای هلندی هلندی نیز مانند سایر اشخاص شرکتهای هلند مالیات می گیرند. آنها باید 16.5٪ مالیات شرکت را برای سود تا 200,000 یورو و 25٪ بالاتر از این حاشیه (2020) بپردازند. از سال 2021 این نرخها به 15٪ و 21.7٪ کاهش می یابد.

به اصطلاح "معافیت مشاركت" از مزایای شرکتهای هلندی هلند است ، زیرا معافیت كامل مالیات بر سود سرمایه و پرداخت سود سهام را فراهم می كند. سهامداران شرکتهای هلندی هلندی در صورت داشتن حداقل 5٪ از سرمایه و داشتن یک یا چند مورد از موارد زیر ، واجد شرایط این معافیت هستند.

  • شرکت مادر باید بازده بیشتری از سرمایه گذاری ها در مقایسه با سود ناشی از مدیریت دارایی شرکت داشته باشد.
  • کلیه دارایی های شرکت هلدینگ باید کمتر از 50٪ دارایی منفعل داشته باشد که مشمول نرخ مالیات پایین تر باشد.
  • مالیات های مناسب مطابق با قوانین ملی، در حال حاضر بر روی شرکت برگزاری اعمال می شود.

متخصصان هلندی ما می توانند اطلاعات بیشتری در مورد الزامات واجد شرایط بودن برای معافیت مشارکت ارائه دهند. بیشتر درباره معافیت مشارکت در هلند بیشتر بخوانید.

شرکت-ساختار-2

سایر مزایای مالیاتی مربوط به شرکت های برگزاری هلند

دارایی های هلندی تعدادی از مزایای مربوط به مالیات را ارائه می دهند. آنها عبارتند از:

  • بازپرداخت سود آزاد آزاد شده توسط مقامات مالیاتی؛
  • معاهده های متعدد برای اجتناب از مالیات دوگانه: هلند قراردادهای 80 + را در مالیات دو جانبه به پایان رسانده است؛
  • احکام پیشنهادی صادر شده توسط مقامات مالیاتی گزینه ای برای همه شرکت های خارجی در هلند می باشد؛
  • پرداخت سود، سود سهام و حق امتیاز، به معافیت های مالیاتی و کسرهای مختلف پرداخت می شود.

رژیم مالیاتی هلند در رابطه با شرکت های برگزاری یکی از سودآور ترین در اروپا است. به همین دلیل هلند یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران بین المللی است که برنامه ریزی برای ایجاد دارایی ها را دارند. اگر برای کمک به ایجاد یک دارایی و اطلاعات بیشتر در مورد مالیات خود نیاز به کمک دارید، با مشاوران هلندی ما متخصص ثبت نام شرکت تماس نگیرید.

ایجاد شرکت برگزاری در هلند

با دکمه متخصص تماس بگیرید