در هلند، شرکت های محلی و شاخه ها طبق قوانین ملی تحت همان رژیم مالیاتی عمومی قرار دارند. با این وجود، تفاوت های خاصی وجود دارد زیرا شعبه ها ملزم به پوشش مالیات های خاصی هستند که برای سایر موسسات تجاری مورد نیاز است. در صورتی که صاحب یک شعبه هلندی هستید، حسابداران محلی ما می توانند در مورد وضعیت مالی شما شرکت های مالیاتی را بررسی کنند.

رژیم مالیاتی هلندی برای شاخه ها

مقررات مالیاتی در هلند برای پرداخت مالیات برابر از شعب و شرکت ها با توجه به نرخ سود حاصل می شود. بنابراین، اگر شما یک شرکت خارجی دارید و تصمیم بگیرید یک شاخه هلندی ایجاد کنیدمالیات مورد نیاز برای انتقال 20 درصد برای سود تحت EUR 200 000 و 25 درصد برای مقدار بیش از این آستانه است.

دولت ملی مشوق های سرمایه گذاران بین المللی را که شعبه های هلند را باز می کنند، فراهم می کند. آنها مشمول مالیات استقرار نیستند، در حالی که شرکت های مشمول مالیات مالیات بر درآمد 15 را پرداخت می کنند. همچنین ممکن است در مورد موضوع روشن شده و دریافت شود حکم مالیاتی پیشرفته از مقامات

حسابداران هلندی ما می توانند اطلاعات بیشتری در مورد مالیات شاخه ها در هلند ارائه دهند. لطفا دریغ نکنید که با هر گونه سؤال در این موضوع تماس بگیرید.

تعهدات مالیاتی شعبه در هلند

در مقایسه با دفاتر نمایندگی، شعبه ها به سرمایه گذاران بین المللی اجازه می دهند تا عملیات تجاری در هلند انجام دهند. بنابراین شاخه ها باید در اتاق بازرگانی و اداره مالیات ثبت شوند. آنها مالیات برای ثبت نام سرمایه ندارند حتی اگر آنها به سرمایه خود کمک کنند.

در هلند، مالیات بر ارزش افزوده و نرخ های دستمزد برای شاخه ها همانند کسانی است که برای شرکت های محلی استفاده می کنند. مقادیر با توجه به دامنه و حجم فعالیت های تجاری متفاوت است. استخدام کارمندان و تعداد واقعی آنها ممکن است با بدهی های مالی خاص مرتبط باشد.

آیا شما درمورد مقررات مالیاتی مربوط به شعبه هلندی شرکت شما یا میزان مالیات کارکنان که نیاز دارید پوشش دهید، سوالی دارید؟ لطفا دریغ نکنید که با حسابداران هلندی ما تماس بگیرید.

با دکمه متخصص تماس بگیرید