شرایط خدمات وب سایت راه حل های Intercompany

آخرین بروزرسانی: 14 ژانویه 2020

لطفاً قبل از استفاده از وب سایت https://intercompanysolutions.com که توسط Clientbooks به نمایندگی از ICS Accounting & Advisory BV اداره می شود ، این شرایط خدمات را با دقت بخوانید.

راه حل های Intercompany باعث استفاده از HTTPS یا SSL برای محافظت از اطلاعات کاربر ارسال شده از طریق وب سایت می شود. با این وجود، ما هیچگونه اطلاعاتی را که در صورت نقض امنیت رخ داده است، مسئول نیستیم.

شرایط و ضوابط وب سایت

معرفی

این شرایط و ضوابط استفاده شما از این وب سایت را تحت کنترل دارد با استفاده از این وب سایت، این شرایط و ضوابط را به طور کامل می پذیرید. اگر با این شرایط و شرایط یا هر بخشی از این شرایط و ضوابط مخالفید، نباید از این وبسایت استفاده کنید.

برای استفاده از این وبسایت باید حداقل 18 سال داشته باشید. با استفاده از این وبسایت، شما حقی دارد و نشان می دهد که حداقل 18 سال است.

این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت و موافقت با این شرایط و ضوابط، به ICS Marketing BV ما با استفاده از کوکی ها مطابق با شرایط ICS Marketing BV موافقت می کنید. رفع کننده ادعا یا مسئولیت, سیاست حفظ حریم خصوصی و سیاست کوکی ها.

مجوز استفاده از وب سایت

ICS Marketing BV و / یا مجوزدهندگان آن حقوق مالکیت معنوی را در وب سایت و مطالب موجود در وب سایت، در غیر این صورت بیان می دارد. با توجه به مجوز زیر، تمامی این حقوق مالکیت معنوی رزرو می شوند.

شما ممکن است فقط برای اهداف ذخیره سازی، فقط برای ذخیره سازی و دانلود صفحات از وبسایت برای استفاده شخصی خود، تحت محدودیتهایی که در زیر و دیگر نقاط این شرایط و ضوابط ذکر شده، را مشاهده کنید.

شما نباید:

 • انتشار مطالب از این وب سایت؛
 • فروش، اجاره و یا زیر مجوز مواد را از وب سایت.
 • نشان دادن هر گونه مواد را از وب سایت در ملاء عام.
 • تکثیر، کپی، کپی و یا استفاده از مواد دیگر در این وب سایت برای یک هدف تجاری؛
 • ویرایش و یا در غیر این صورت تغییر هر گونه مواد بر روی وب سایت. یا
 • منابع را از این وب سایت بدون منبع مرجع مجددا توزیع کنید

جایی که محتوا به طور خاص برای توزیع مجدد در دسترس است، ممکن است فقط با منابع کامل به راه حل های Intercompany مجددا توزیع شود

استفاده قابل قبول

شما نباید از این وبسایت به هیچ وجه استفاده کنید که علت و یا ممکن است به وبسایت آسیب برساند یا از دسترسی یا دسترسی به وب سایت آسیب برساند. یا به هیچ وجه غیرقانونی، غیرقانونی، جعلی یا مضر، یا در ارتباط با هر گونه هدف غیرقانونی، غیرقانونی، جعلی یا مضر یا فعالیتی باشد.

شما نباید از این وب سایت برای کپی کردن، ذخیره، میزبانی، انتقال، ارسال، استفاده، انتشار و یا توزیع هر گونه مواد که شامل (یا مرتبط با) هر گونه نرم افزارهای جاسوسی، ویروس های کامپیوتری، اسب های تروجان، کرم، logger keystroke، rootkit یا دیگر نرم افزار کامپیوتری مخرب

شما نباید فعالیت های جمع آوری داده های سیستماتیک و خودکار (از جمله بدون معافیت از دست رفتن، استخراج داده ها، استخراج داده ها و برداشت داده ها) را در ارتباط با این وب سایت بدون مجوز کتبی ابراز راهکارهای شرکت Intercompany انجام دهید.

شما نباید از این وبسایت برای انتقال یا ارسال پیام های تجاری تجاری ناخواسته استفاده کنید.

شما نباید از این وبسایت برای اهداف مربوط به بازاریابی بدون اجازه نامه کتبی از طریق Intercompany Solutions استفاده کنید.

دسترسی محدود

دسترسی به مناطق خاص این وب سایت محدود شده است. ICS Marketing BV حق محدودیت دسترسی به حوزه های این وبسایت یا در واقع این کل وب سایت را در اختیار اختیارات شرکت Intercompany محدود می کند.

اگر ICS Marketing BV شما را با یک شناسه کاربری و رمز عبور فراهم می کند تا شما را قادر به دسترسی به مناطق محدود شده این وب سایت یا سایر محتواها یا خدمات، اطمینان حاصل کنید که شناسه کاربری و رمز عبور محرمانه نگه داشته می شوند.

ICS Marketing BV ممکن است شناسه کاربری و رمز عبور خود را در اختیار شرکت Intercompany Solutions بدون اطلاع قبلی یا توضیحی غیر فعال کند.

محتوای کاربر

در این شرایط و ضوابط، "محتوای کاربر شما" به معنای مواد (از جمله بدون متن محدود، تصاویر، مواد صوتی، مواد ویدیویی و مواد صوتی و تصویری) است که شما برای هر هدف به این وبسایت ارسال می کنید.

شما به ICS Marketing BV اعطا می کنید که یک مجوز جهانی بدون مجوز، غیر انحصاری، بدون مجوز برای استفاده، پخش، تطبیق، انتشار، ترجمه و توزیع محتوای کاربر خود را در هر رسانه ای موجود یا آینده ارائه می دهد. شما همچنین می توانید به ICS Marketing BV حق صدور مجوز این حقوق و حق اعتراض برای نقض این حقوق را بدهید.

محتوای کاربر شما نباید غیرقانونی یا غیرقانونی باشد، نباید حقوق قانونی شخص ثالث را نقض کند و نباید در برابر شما یا ICS Marketing BV یا یک شخص ثالث (در هر مورد تحت هر قانون قابل اجرا) .

شما نباید هیچ محتوایی را به وبسایت ارسال کنید که همیشه مورد سوء استفاده یا تهدید قانونی یا دیگر شکایات مشابه بوده است.

ICS Marketing BV حق ویرایش و یا حذف هر گونه مطالب ارائه شده به این وب سایت، یا ذخیره شده در سرورهای راه حل Intercompany، یا میزبانی شده یا منتشر شده بر روی این وب سایت است.

با وجود حقوق راهکارهای Intercompany تحت این شرایط و ضوابط مربوط به محتوای کاربر، ICS Marketing BV مسئولیت نظارت بر ارائه چنین محتوایی یا انتشار چنین محتوایی را در این وب سایت ندارد.

هیچ گونه ضمانت

این وبسایت "همانطور که هست" بدون هیچ گونه بازپرداخت یا ضمانتنامه، بیان یا ضمنی ارائه شده است. ICS Marketing BV هیچگونه نمایندگی یا ضمانتنامه در ارتباط با این وب سایت یا اطلاعات و مطالب ارائه شده در این وب سایت ارائه نمی دهد.

ICS Marketing BV بدون هیچ گونه تعصبی درمورد کلیه پاراگراف فوق الذکر معتبر نیست که:

 • این وب سایت همیشه در دسترس خواهد بود یا در دسترس است؛ یا
 • اطلاعات در این وب سایت کامل، درست، دقیق و یا غیر غلط است.

هیچ چیزی در این وبسایت هیچ مشکلی ایجاد نمیکند یا به معنای تشکیل آن نیست.

محدودیت مسئولیت

ICS Marketing BV در رابطه با محتویات، استفاده یا استفاده از این وبسایت یا سایر موارد مرتبط با آن به شما (تحت قانون تماس، قانون صدور حکم یا موارد دیگر) مسئولیتی نخواهد داشت.

 • تا آنجا که وبسایت رایگان برای هر گونه خسارت مستقیم ارائه می شود؛
 • برای هر گونه از دست دادن غیر مستقیم، خاص و یا پیوسته؛ یا
 • برای هر گونه زیان تجاری، از دست دادن درآمد، درآمد، سود یا پیش بینی پس انداز، از دست دادن قراردادها یا روابط تجاری، از دست دادن اعتبار یا حسن نیت، یا از دست دادن یا فساد اطلاعات یا اطلاعات.

این محدودیت های مسئولیت اعمال می شود، حتی اگر ICS Marketing BV به صراحت از احتمال تلفات مطلع شده است.

استثنا

هیچ قید و شرطی در این وب سایت هیچگونه ضمانتنامه قانونی را که ممنوعیت محرومیت یا محدودیت آن غیرقانونی است، محروم نمیکند و هیچ محدودیتی در این سلب مسئولیت وبسایت، مسئولیتهای شرکت Intercompany را در رابطه با موارد زیر محروم نمیکند:

 • مرگ و یا آسیب های شخصی ناشی از راه حل های Intercompany غفلت؛
 • تقلب یا جعل سوء تفاهم در بخش ICS Marketing BV؛ یا
 • ماده ای که ICS Marketing BV غیرقانونی یا غیرقانونی است، برای حذف یا محدود کردن، و یا تلاش یا تمایل به حذف یا محدود کردن مسئولیت آن.

معقول بودن

با استفاده از این وب سایت، شما موافقت میکنید که محرومیت و محدودیت مسئولیت تعیین شده در این سلب مسئولیت وب سایت منطقی است.

اگر فکر نمی کنید آنها معقول هستند، نباید از این وب سایت استفاده کنید.

احزاب دیگر

شما قبول میکنید، به عنوان یک نهاد مسئولیت محدود، ICS Marketing BV علاقه مند به محدود کردن مسئولیت شخصی مسئولان و کارمندان خود است. شما موافقت میکنید که شخصا علیه مقامات یا کارکنان شرکت Intercompany Solutions ادعای شخصی در قبال هر گونه زیانی را که در رابطه با وب سایت رنج می برید، به طور شخصی مطرح نکنید.

بدون اعتراض به پاراگراف فوق، شما موافقت می کنید که محدودیت های ضمانت و مسئولیت مندرج در این سلب مسئولیت وبسایت، افسران، کارکنان، نمایندگان، شرکت های تابعه، جانشینان، معاونین و متقاضیان قرارداد و همچنین ICS Marketing BV محافظت می کند.

مقررات غیرقابل اجرا

اگر هر گونه مقررات این سلب مسئولیت وب سایت، یا تحت تأثیر قانونی قابل اجرا نباشد، به اجرا گذاشتن سایر مقررات این سلب مسئولیت وبسایت تاثیر نمی گذارد.

تاوان

شما به این ترتیب ICS Marketing BV را متقاعد کنید و متعهد به حفظ ICS Marketing BV در برابر هر گونه خسارت، خسارت، هزینه ها، بدهی ها و هزینه ها (از جمله هزینه های حقوقی و هر گونه مبلغی که توسط ICS Marketing BV پرداخت می شود به شخص ثالث در حل و فصل دعوی یا اختلاف در مشاوره مشاوران قانونی راهکارهای Intercompany Solutions) ICS Marketing BV تحت هیچ شرایطی از هرگونه تخلف از این شرایط و شرایط و یا از هیچ ادعایی مبنی بر نقض هرگونه ضوابط و شرایط .

نقض این شرایط و ضوابط

ICS Marketing BV، بدون شک به حقوق دیگر حقوق شرکت Intercompany Solutions تحت این شرایط و ضوابط، اگر چنین شرایط و ضوابط را نقض می کند، ممکن است اقداماتی مانند ICS Marketing BV انجام دهد که مناسب برای مقابله با این نقض باشد، از جمله دسترسی شما به معافیت وب سایت، ممنوعیت دسترسی شما به وب سایت، مسدود کردن رایانه با استفاده از آدرس IP خود از دسترسی به وب سایت، تماس با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود برای درخواست دسترسی شما به وب سایت و / یا اعمال جلسات دادرسی علیه شما.

تغییر

ICS Marketing BV ممکن است این شرایط و شرایط را از زمان به زمان تجدید نظر کند. شرایط و ضوابط اصلاح شده برای استفاده از این وب سایت از تاریخ انتشار مقررات و شرایط اصلاح شده در این وب سایت اعمال خواهد شد. لطفا این صفحه را به طور مرتب بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که شما با نسخه فعلی آشنا هستید.

واگذاری

ICS Marketing BV ممکن است بدون دادن اطلاع شما یا اخذ رضایت شما، تحت شرایط و ضوابط قرارداد، قرارداد یا قرارداد دیگری را با حقوق و / یا تعهدات Intercompany Solutions در اختیار شما قرار دهد.

شما نمی توانید انتقال، قرارداد یا قرارداد دیگری با حقوق و / یا تعهدات خود را تحت این شرایط و شرایط انجام دهید.

قابلیت تقسیم

اگر مقررات این شرایط و ضوابط توسط هر دادگاه یا سایر مقامات صلاحیتی غیرقانونی و غیرقابل اجرا باشد، مقررات دیگر ادامه خواهد یافت. اگر بخشی از آن حذف شود، هر گونه مقررات غیرقانونی و غیرقابل اجرت قانونی یا اجباری خواهد بود، این بخش به عنوان حذف حذف خواهد شد و بقیه ماده ادامه خواهد یافت.

کل مورد

این شرایط و ضوابط، همراه با سیاست حفظ حریم خصوصی و کوکی، کل توافقنامه بین شما و ICS Marketing BV را در ارتباط با استفاده شما از این وبسایت ایجاد می کند و تمام موافقتنامه های قبلی مربوط به استفاده شما از این وب را منع می کند.

قانون و صلاحیت

این شرایط و ضوابط تحت حاکمیت و تفسیر مطابق با هلند خواهد بود و هرگونه اختلافات مربوط به این شرایط و ضوابط، صلاحیت منحصربفردی دادگاههای هلند خواهد بود.

ثبت نام و مجوز

ICS Marketing BV و ICS Accounting & Advisory BV در اتاق بازرگانی هلند یا کامر ون کوفندل ثبت شده اند. نسخه آنلاین ثبت را می توانید در اینجا پیدا کنید www.kvk.nl. شماره های ثبت نام BV و بازاریابی ICS بازاریابی ICS ، به ترتیب 70057273 و 71469710

جزئیات راه حل های Intercompany

ICS Marketing BV در هلند تحت شماره ثبت نام 70057273 ثبت شده است.
آدرس ICS Marketing BV، مرکز تجارت جهانی، Beursplein 37، 3011 AA Rotterdam است.

شما می توانید با ICS Accounting & Advisory BV با ایمیل بر روی ایمیل موجود در صفحه تماس با ما تماس بگیرید.

شرایط دیگر خدمات ما

مسائل مسئولیت قانونی ما در مورد ما پوشش داده شده است سلب مسئولیت.

مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی در ما پوشش داده شده است سیاست حفظ حریم خصوصی.

مسائل کوکی در ما پوشش داده شده است سیاست کوکی.

تبادل

ما حق خود را با توجه به اختیارات خود تغییر می دهیم یا جایگزین این شرایط در هر زمان می کنیم. در صورتی که یک ماده تجدیدنظر باشد، ما سعی خواهیم کرد تا قبل از هرگونه شرایط جدید اعمال، حداقل 30 روز اعلام کنیم. آنچه که یک تغییر مادی ایجاد می کند، تنها با اختیار ما تعیین می شود.

با ادامه به دسترسی به سرویس ما و یا استفاده از سرویس ما پس از آن اصلاحات موثر است، شما موافقت خود را با شرایط اصلاح شده محدود می شود. اگر با شرایط جدید موافق نیستید، لطفا استفاده از سرویس را متوقف کنید.

تماس با ما

اگر در مورد این شرایط سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

وب سایت توسط ICS Marketing BV به نمایندگی از ICS Advisory & Finance BV اداره می شود